De Erisische kalender

De Erisische of Discordische kalender is rechtstreeks afgeleid van de Gregoriaanse, met slechts een ander beginjaar. Hij is ontworpen door Malclypse de Jongere. Sweetmorn, 1 Chaos, 1 YOLD (Year Of Our Lady Of Discord, Jaar van Onze Vrouwe van de Tweedracht) markeert het jaar van de Erfsnauw (Original Snub), zoals verklaard in de Principia Discordia.

Er zijn vijf seizoenen van 73 dagen die Graden van SNAFU aangeven.

SNAFU is Amerikaanse legertaal en betekent Situation Normal, All Fouled Up.
Chaos Chaos
Discord Tweedracht
Confusion Verwarring
Bureaucracy Bureaucratie
The Aftermath (International Relations) De Nasleep (Internationale Betrekkingen)

Eens per vier jaar komt er een schrikkeljaar, net als in de Gregoriaanse kalender. De schrikkeldag heet St. Tibb's Day en wordt ingevoegd tussen 59 Chaos en 60 Chaos.

De weekdagen heten naar de vijf Basiselementen, te weten: sweet, boom, pungent, prickle en orange (zoet, boem, bijtend, prikkel en oranje).
Sweetmorn Zoetemorgen
Boomtime Boemtijd
Pungenday Bijtendag
Prickle-Prickle Prikkel-Prikkel
Setting Orange Ondergaand Oranje