Linnaeus' Kalender van Flora

Deze kalender werd halverwege de achttiende eeuw gepubliceerd door de beroemde botanicus Linnaeus (1707-1778). In Engeland verscheen de kalender in 1762 als aanhangsel van een boek over natuurlijke historie, landbouw en fysica.

De kalender loopt parallel met het Gregoriaanse jaar, maar begint tien dagen eerder, op 22 December. De lengte van de maand varieert wat meer dan we gewend zijn:
MaandBegin (Gregoriaans)Lengte
Reviving Winter(Herlevende Winter)22 December87 / 88
Thawing (Ontdooien) 19 Maart 24
Budding (Uitbotten) 12 April 27
Leafing (In 't blad komen) 9 Mei 16
Flowering (Opbloeien) 25 Mei 26
Fruiting (Vruchtdragen) 20 Juni 22
Ripening (Rijpen) 12 Juli 23
Reaping (Maaien) 4 Augustus 24
Sowing (Zaaien) 28 Augustus 25
Shedding (Afvallen) 22 September 36
Freezing (Vriezen) 28 October 8
Dead Winter (Dode Winter) 5 November 47

Linnaeus' indeling van het planten- en dierenrijk heeft duidelijk meer succes gehad dan zijn indeling van het jaar. Maar ja, een vorstperiode rond Allerheiligen is ook wel erg noordeuropees.