De Poundiaanse kalender

Deze kalender, ontworpen door Ezra Pound, is rechtstreeks gebaseerd op de Gregoriaanse kalender. De eerste dag is 1 Hephaistos, 1 p.s.U. (1 November 1921 Gregoriaans), de dag nadat James Joyce Ulysses voltooide, en markeert het begin van het na-christelijke tijdperk. De afkorting p.s.U. betekent post scriptum Ulysses (na het schrijven van Ulysses). Toevallig (?) was dit ook Ezra Pound's 36ste verjaardag.

De maanden zijn:
Hephaistos30 dagen
Zeus 31 dagen
Saturn 31 dagen
Hermes 28 dagen
Mars 31 dagen
Phoebus 30 dagen
Kupris 31 dagen
Juno 30 dagen
Athene 31 dagen
Hestia 31 dagen
Artemis 30 dagen
Demeter 31 dagen

De eerste zes maanden zijn elk vernoemd naar een solaire phallische mannelijke godheid, de laatste zes elk naar een vrouwelijke maangodheid. De vierde maand (Hermes), die samenvalt met Februari in de Gregoriaanse kalender, is de schrikkelmaand.