De Werkpaardenkalender

Speciaal voor werkverslaafden en tewerkgestelden in de automatisering is er nog de Werkpaardenkalender. De jaartelling van deze kalender loopt gelijk met die van de Gregoriaanse kalender, maar het jaar is anders ingedeeld.

Om meer werk gedaan te krijgen is de vrije zaterdag afgeschaft, zodat de week nog slechts zes dagen telt. Omdat iedereen 's maandags weer helemaal fris is, zijn alle weekdagen behalve de zondag gewijzigd in maandagen. Zo kan men elke dag weer helemaal uitgerust beginnen.

Harde werkers moeten natuurlijk voor hun noeste arbeid worden beloond. Vandaar dat er een dertiende maand Salaris is ingevoerd, die volgt op December. Deze extra maand heeft als bijkomend voordeel dat er tussen Kerstmis en Nieuwjaar nog een hoop achterstallig werk kan worden ingehaald. Vooral in de automatisering is men daar erg blij mee.

De maanden zijn nu wel iets korter geworden: 28 dagen in plaats van 30 of 31, behalve Salaris dat 29 of 30 dagen telt. Anderzijds zijn de weken nog slechts zes dagen lang, zodat een paardenkalendermaand niet 4 1/3, maar 4 2/3 week bevat. Ook het jaar bevat meer weken: 61 of 60 in plaats van 52 of 53.

Naschrift

Iemand uit mijn omgeving stelde dat de week uit dinsdagen zou moeten bestaan, omdat iedereen op maandag nog een kater heeft van het weekend. Nu moet men immers in één dag evenveel drinken als vroeger op zaterdag en zondag bij elkaar.

Deze suggestie heb ik niet opgevolgd. Mijns inziens is er even weinig voor de dinsdag te zeggen als voor de maandag. Iedere rechtgeaarde workaholic zal zich hoe dan ook op maandag naar het werk slepen, en zich op dinsdag alsnog ziek melden. Als je je op dinsdag ziek meldt omdat je er op maandag al beroerd aan toe was, dan heb je op maandag beslist een hoop fouten gemaakt. Woensdag zou een leuke keuze zijn, ware het niet dat woensdag gehakt dag is (en waar gehakt wordt vallen spaanders), en dat je woensdag associeert met een vrije namiddag. Donderdag is al zo ver de week in dat men meestal niet meer zo fris is, wat weer aanleiding is tot een hoop gedonder, en op vrijdag wordt er alleen maar vooruit gekeken naar het weekend en gedacht: "Dit krijg ik toch niet meer af, laat maar liggen tot maandag, want dan ben ik weer fris." – Kortom, het is nooit goed.

Ik zou ze natuurlijk de naam Werkdag kunnen geven: 1e Werkdag, 2e Werkdag, tot en met 5e Werkdag ...

Werkpaardenkalender versie 2

De bovenvermelde suggestie omtrent de namen van de weekdagen heb ik uiteindelijk (op Zondag 14-2-2009 = Woensdag 11-2-2009 Greg.) toch maar opgevolgd: de werkdagen heten nu Eerste Dinsdag t/m Vijfde Dinsdag.

Bovendien is de weekindeling gerationaliseerd: Elk jaar begint op Eerste Dinsdag, en een normaal jaar van 365 dagen eindigt op Vijfde Dinsdag, terwijl een schrikkeljaar op Zondag eindigt. Elk jaar heeft daardoor evenveel werkdagen, namelijk 305. Verder bevat een jaar altijd 61 genummerde weken, doordat de eerste week van het jaar een "volle" week is, en van de laatste week alle dagen in het oude jaar vallen.