De Analoge Kalender Intro

Deze pagina's gaan over de vele kalenders die de mens heeft geconstrueerd in zijn pogingen de verschillende cycli in de natuur in elkaar te passen.
Mijn fascinatie voor tijdrekening is niet nieuw: een tijd geleden vond ik nog een eeuwigdurend kalendertje terug dat ik op de lagere school had gekregen.
Ook de teksten zijn niet nieuw: ze komen uit het help-bestand van mijn onregelmatig groeiende kalenderklok-programma, waarin naast de eeuwige gebruikshandleiding onder andere een verhaal over klokken en de tekst van het kalenderboekje 2000 is opgenomen.
Het analoge in de titel van deze pagina's heeft te maken met de vorm van de kalender. Anderzijds vallen er tussen al deze kalenders naast verschillen ook analogieŽn te bespeuren.

Ik heb mijn best gedaan volledig te zijn, maar misschien zitten er nog fouten in de informatie over de kalenders, en natuurlijk ontbreken er nog kalenders. Suggesties zijn welkom via e-mail:
Stuur je e-mail naar kalender op smagge punt nl en vermeld als onderwerp: "Kalenderpagina".

Pieter Smagge