De Koptische en Ethiopische kalenders

De Koptische Christenen, die van de oude Egyptenaren afstammen, gebruiken een zonnekalender die is gebaseerd op de oude Egyptische zonnekalender. De dag begint wanneer de zon ondergaat, net als in de Hebreeuwse kalender. Er zijn twaalf maanden van 30 dagen, gevolgd door een periode van vijf (in schrikkeljaren zes) dagen, een korte dertiende maand die in het Koptisch "p abot n kouji" (de kleine maand) wordt genoemd. Schrikkeljaren zijn die jaren die gedeeld door 4 een rest 3 opleveren.

Op de Koptische kalender wordt het jaar meestal aangeduid met A.M.("Anno Martyrum", Tijdperk der Martelaren). 1 A.M. begint op 29 Augustus 284 (Juliaans), in het jaar dat Diocletianus keizer van Rome werd. Hier vinden we dus toch nog de oude jaartelling van vr paus Johannes I en Dionysius Exiguus terug. De Koptische maanden hebben Arabische namen.

Pasen wordt gevierd volgens de Juliaanse kalender, volgens de oude regel van Nicaea. Kerstmis valt op 29 Kiyahk, wat altijd samenvalt met 25 of 26 December op de Juliaanse kalender.

De Ethiopische kalender loopt parallel aan de Koptische, maar rekent vanaf 29 Augustus 8 (Juliaans) en gebruikt andere namen voor de maanden.

Hier volgen de namen van de maanden:
Koptisch Ethiopisch Dagen
Tūt Maskaram 30
Bābah Teqemt 30
Hātūr Khedār 30
Kiyahk Tākhśāś 30
Ţūbah Ţer 30
Amshīr Yakātit 30
Baramhāt Magābit 30
Baramūndah Miyāzyā 30
Bashans Genbot 30
Ba'ūnah Sanē 30
Abīb Hamlē 30
Misrā Nahasē 30
Al-Nasī Pāguemēn 5 of 6 epagomenae (extra dagen)